TIPINĖ ARBITRAŽINĖ IŠLYGA (Lithuanian)

Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar su ja susiję, įskaitant jos galiojimą, negaliojimą, pažeidimą ar nutraukimą, sprendžiami arbitražu pagal Šveicarijos prekybos rūmų arbitražo institucijos Šveicarijos tarptautinio arbitražo taisykles, galiojančias tą dieną, kai pagal šias Taisykles pateikiamas pranešimas apie arbitražą.

Arbitražo teismo arbitrų bus … („vienas“, „trys“, „vienas arba trys“);

Arbitražo vieta – … (Šveicarijos miesto pavadinimas, nebent šalys susitaria dėl kitos šalies miesto);

Arbitražo procesas vyks … (įrašykite pageidaujamą kalbą).