VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MINTAKLAUZULA MAGYARUL

Minden vitát, véleményeltérést vagy igényt, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben keletkezik, beleértve a szerződés érvényességét, érvénytelenségét, megszegését vagy megszűnését, egy választottbírósági eljárásban kell eldönteni a Swiss Chambers' Arbitration Institution-nak a Svájci Nemzetközi Választottbírósági Eljárásszabályzata szerint. Az Eljárásszabályzatnak azt a változatát kell alkalmazni, amely a választottbírósági eljárást megindító irat az alkalmazandó Eljárásszabályzatnak megfelelő benyújtásának napján hatályban volt.

A választottbíróság tagjainak száma: … („egy", „három", „egy vagy három").

A választottbírósági eljárás helye … (egy város Svájcban, kivéve, ha a felek egy Svájcon kívüli városban állapodnak meg).

A választottbírósági eljárás nyelve a/az … (a választott nyelv beillesztése).