CLAUZA COMPROMISORIE STANDARD

Orice litigiu, diferend sau pretenție decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, nulitatea, nerespectarea sau încetarea acestuia, va fi soluționat prin arbitraj în conformitate cu Regulile Elvețiene de Arbitraj Internațional ale Instituției Arbitrale a Camerelor Elvețiene în vigoare la data la care cererea de arbitrare este depusă potrivit acestor Reguli.

Numărul arbitrilor va fi ... („unu”, „trei”, „unu sau trei”);

Locul arbitrajului va fi ... (numele localității din Elveția, cu excepția cazului în care părțile convin asupra unei localități dintr-o altă țară);

Procedura arbitrală se va desfășura în limba ... (se va insera limba aleasă de părți).