ТИПОВЕ АРБІТРАЖНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Усі спори, розбіжності або вимоги, які виникають із цього до- говору або у зв’язку з ним, у тому числі, щодо його дійсності, недійсності, порушення чи припинення, підлягають вирішен- ню в арбітражі у відповідності зі Швейцарським Регламентом міжнародного арбітражу Арбітражного інституту Торгових палат Швейцарії, чинними на дату подання Повідомлення про арбітраж згідно з даним Регламентом.

Кількість арбітрів – … («один», «три», «один або три»);

Місце арбітражу – … (місто в Швейцарії, якщо сторони не домовились про місто в іншій країні);

Мова арбітражного розгляду – … (вказати бажану мову).